ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα reallifehellas είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της ελληνικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ » που εδρεύει στην Ασκληπιού 97 , με Α.Φ.Μ.068086110 /Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος με αντικείμενο την εμπορία και πώληση φίλτρων νερού. Η επίσκεψη και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και να μην προβαίνει σε αγορές προϊόντων με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει, να μεταβάλλει ή να ανανεώνει μονομερώς το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Παραγγελίες που δίδονται από τους χρήστες-πελάτες δια μέσω τηλεφώνου, νοούνται ως ηλεκτρονικές και διέπονται από τους ίδιους αυτούς Όρους χρήσης.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το η reallifehellas.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα η reallifehellas διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
H reallifehellas.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και η reallifehellas.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων που παρέχονται από αυτή. Η εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων φίλτρανσης νερού γίνεται με ευθύνη του πελάτη καθώς η ατομική επιχείρηση Ζηνοβια Στρατάκη και η reallifehellas.gr είναι εμπορική εταιρεία και δεν εκτελεί υδραυλικές εγκαταστάσεις και συντηρήσεις φίλτρων νερού για λογαριασμό των χρηστών-πελατών (δωρεάν ή επ’ αμοιβή). H reallifehellas.gr δεν ευθύνεται για οποιουδήποτε είδους ζημιές προκύψουν (στους χρήστες-πελάτες ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) από/υπο λανθασμένη, ελλειπή ή μη εγκεκριμένη/πιστοποιημένη υδραυλική εγκατάσταση των προϊόντων που διαθέτει η οποία θα πρέπει να εκτελείται από αδειοδοτημένους τεχνίτες υδραυλικούς (λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα φυσικοχημικά δεδομένα του προς επεξεργασία ύδατος στο χώρο εγκατάστασης πχ πίεση, θερμοκρασία, μικροβιακό φορτίο κλπ). Επίσης, η reallifehellas δεν ευθύνεται για οποιουδήποτε είδους ζημιές προκύψουν (στους χρήστες-πελάτες ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) από/υπο αιφνίδια γεγονότα που συνδέονται με την υδραυλική εγκατάσταση όπως παροδικές ή έντονες αυξομειώσεις υδραυλικής πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης, υδραυλικά πλήγματα κλπ τα οποία και είναι εκτός του ελέγχου της reallifehellas.gr. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιο εκπρόσωπο στην reallifehellas.gr και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα αντικαθιστώντας το προβληματικό προϊόν ή παίρνοντας πίσω τα χρήματα σας (Βλ. Εγγυήσεις ή/και Επιστροφές προϊόντων). Τέλος η reallifehellas.gr δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Στις τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνεται Φ.Π.Α (24%) και έξοδα συσκευασίας αλλά δεν περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα με το βάρος / όγκο της παραγγελίας, τον τόπο προορισμού και τον τρόπο αποστολής. H reallifehellas δεν επιβάλλει καμία επιπλέον χρέωση πληρωμής για αγορές προϊόντων με τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η reallifehellas.gr δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών του τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας, ενώ βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε. Τέλος Η reallifehellas.gr παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο του. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της reallifehellas.gr οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα εμπορικά σήματα reallifehellas.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διατίθενται δε στους χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια REAL LIFE HELLAS Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη ατομική επιχείρηση Ζηνοβία Στρατάκη ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της reallifehellas.gr ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΧΡΗΣΗ COOKIES
Η reallifehellas.gr χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, για έρευνα και ανάλυση αγοράς, βελτίωση διαφημιζόμενων προϊόντων, για να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας καθώς και για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, ενδέχεται συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας να μην είναι διαθέσιμες.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η reallifehellas.gr παρέχει πλήρη εγγύηση σε όλα τα προϊόντα που διαθέτει. Συγκεκριμένα, η εγγύηση είναι Διετής (24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς) για όλα τα συστήματα φίλτρανσης νερού που διατίθενται στο reallifehellas.gr. Hλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέρη (όπου αυτά υπάρχουν) καλύπτονται με εγγύηση 12 μηνών. Αναλώσιμα περιεχόμενα προφίλτρα, μεταφίλτρα και μεμβράνες θεωρούνται αναλώσιμα, αντικαθίστανται με βάση την ποιότητα και ποσότητα νερού που επεξεργάζονται και κατά συνέπεια δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.
Ρητά εξαιρούνται και δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση ζημιές που:
α) Προκαλούνται κατά την μεταφορά από τον πελάτη
β) Συνιστούν φυσιολογική φθορά
γ) Οφείλονται σε κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση (για παράδειγμα, επεξεργασία/φίλτρανση νερού εκτός προδιαγραφών λειτουργίας του συστήματος φίλτρανσης) ή στη χρήση οικιακών συστημάτων φίλτρανσης για επαγγελματικούς σκοπούς.
δ) Οφείλονται σε ανεπαρκή, ακατάλληλη ή μη εγκεκριμένη εγκατάσταση και συντήρηση ή μη ασφαλή τοποθέτηση
ε) Οφείλονται στην παραμέληση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος
στ) Οφείλονται σε εξωγενείς ή αιφνίδιους παράγοντες όπως υπερπίεση δικτύου ύδρευσης, υδραυλικά πλήγματα κλπ
Για τη λειτουργία της εγγύησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση του αποδεικτικού αγοράς (θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Οι πελάτες της reallifehellas.gr έχουν το δικαίωμα της επιστροφής του προϊόντος που αγόρασαν και της άμεσης αντικατάστασής του στις εξής περιπτώσεις:
α) Με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της reallifehellas.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα ελαττωματικής ποιότητας που μπορεί να οφείλεται σε λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή και κακή μεταφορά.
β) Αλλά και σε εκείνες που υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την reallifehellas.gr Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων.
Πριν από κάθε επιστροφή για τους άνωθεν λόγους ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει το Ηλεκτρονικό κατάστημα της reallifehellas.gr είτε στέλνοντας e-mail, είτε καλώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή.
Σε κάθε περίπτωση, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση είναι 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.
Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, τα προς αντικατάσταση ή επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη, και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν.
Τα έξοδα αποστολής στις παραπάνω περιπτώσεις επιβαρύνουν την εταιρία reallifehellas.gr

Παρόλα αυτά η reallifehellas.gr θέλοντας να στηρίξει το ηλεκτρονικό εμπόριο που δεν επιτρέπει την φυσική επαφή με το προϊόν, δίνει το δικαίωμα στους πελάτες της να επιστρέψουν τυχόν προϊόντα που αγόρασαν και απλά δεν καλύπτουν τις προσδοκίες τους, ακόμα δηλαδή και αν δεν είναι ελαττωματικά.
Παρακάτω παραθέτουμε τους όρους και τους τρόπους επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων, από τους πελάτες μας.

Όροι Επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων
Η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής μέσω e-mail να μη ξεπερνάει τις 7 ημερολογιακές ημέρες.
Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση.

Διαδικασία επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων

1.    Ο κάθε πελάτης μπορεί κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο προσωπικό της reallifehellas να επιστρέψει το προϊόν απευθείας στην κεντρική αποθήκη μας που βρίσκεται στην Ασκληπιού 97 Τ.Κ. 166 74 Γλυφάδα.

2.    Αν επιθυμεί να επιστρέψει μέσω courier τότε:
Επικοινωνεί πρώτα με το αρμόδιο προσωπικό της reallifehellas, μέσω e-mail ή τηλεφώνου και ενημερώνει για τους σκοπούς του.
Συσκευάζει το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι απόλυτα προστατευμένο κατά την αποστολή.
Αποστέλλει το δέμα, μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παρέλαβε την παραγγελία του.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας, στο e-mail reallifehellas @gmail.com